De nya reglerna

Jag har hållit mig strikt till de regler jag satte upp för att redovisa fram till första miljonen, men nu blir det lite ändring.

Bostäder kommer numera att värderas korrekt, om än hellre i underkant än överkant. Detta för att det inte ska få så stor effekt om vi har bott länge på ett ställe eller inte.

Jag kommer också också att redovisa vår gemensamma månadsrapport istället för bara min egen.

Detta ger givetvis mer än en fördubbling till nästa rapport.

Annonser