Skilsmässa och företag

En bekant ligger i skilsmässa. Bodelningsförhandlingar pågår genom ombud.

Normalt är det ju 50% åt vardera parten som gäller, om det inte finns äktenskapsförord. Så också i detta fall men det blir lite mer komplicerat i och med att de har ett företag ihop.

Ett företag där man är mer eller mindre passiv ägare är ju inte så svårlöst. Alltså, det kan vara svårt att värdera företaget ändå men det är ännu svårare om en av personerna utgör största delen av bolagets tillgångar. Upplagt för extensiva förhandlingar, mellan juristerna i detta fall.

Säg att maken skulle äga 1000 aktier i HM till exempel. Då skulle frugan få hälften av det värdet eller hälften av aktierna. Men om Maken är en privatläkare med egen praktik är det inte lika lätt att dels bestämma värdet på företaget och ännu svårare att övertyga honom om att värdet, vilket brukar innefatta framtida vinst, skulle tillfalla henne till hälften. Han skulle, om de var oense, bli lockad att säga upp sig från sitt eget företag och ta anställning istället.

Motsvarande, om jag och min fru skulle skilja oss skulle jag givetvis inte kunna få något av hennes framtida intjäning (möjligen underhåll?) men hon skulle definitivt kunna kräva pengar för mina firmor, även om de knappt är lönsamma. Rättvist? Det skulle hur som helst vara kul att lära sig mer om ämnet. En av de första sakerna jag tror att man får erfara när man sätter sig in i dessa frågor är att normala rättvisetankar får läggas åt sidan för att få en juridik som funkar utan godtycke.

Ett livstecken

Det har inte varit tyst här för att det inte har hänt något. Det händer så mycket att jag känner mig överväldigad, samtidigt som jag inte längre känner mig helt bekväm att dela allt som händer i mitt finansiella liv.

Men mycket kommer jag säkert att återkomma till och berätta om när jag känner mig redo.

I korta, övergripande drag:

Vi har slösat något oerhört! Nästan uteslutande på resor och utemat.

Stora förändringar i två av företagen! I slutändan kommer jag istället för 2,5 företag att ha 0,5 företag.

Jag är hemma med min son och har valt att inte ha någon som helst inkomst resten av året.

Återkommer…

Månadsrapport, september 2014

Privatekonomi

Nästan hela månaden spenderades utomlands, vilket har inneburit otroliga utgifter på boende, hyrbil, mat, fika och aktiviteter. Återkommer med en närmare redovisning av kostnaderna men gissningsvis gick det på över 60 000.
Det är den stora anledningen till att det blev en smärtsam minusmånad, även om båda fick full löneutbetalning, alltså ca 75 000 netto.

I och med detta ofantliga slöseri är förhoppningsvis den värsta konsumtionshetsen över för ett tag, vilket är nödvändigt eftersom jag är helt utan inkomst resten av året.

Försäljning på webben:
HB 2 000
AB1 12 000
AB2 17 000